Innowacyjna technologia selektywnego  oczyszczania wód powierzchniowych

p

Najnowsze informacje

Listopad 2023

Podpisano list intencyjny dotyczący możliwości wykorzystania naszej innowacyjnej technologii na zalewie w Czernicy. W liście sygnowanym przez wójta Gminy Czernica zaznaczono, iż planowane rozwiązania, w szczególności związane ze zautomatyzowanym systemem monitorowania parametrów fizykochemicznych w starorzeczu oraz skutecznego zmniejszenia zagrożenia, mogą przyczynić się do ograniczania skutków zjawisk podobnych do tych jakie wystąpiły
w latach 2022 i 2023 na Odrze

Technologia oczyszczania wód powierzchniowych ION ART to nowatorska w zastosowaniu i skuteczna w działaniu metoda bazująca na sprawdzonych już wcześniej rozwiązaniach. Znakomicie sprawdza się między innymi podczas usuwania z wody substancji biogennych powodujących uciążliwe zakwity. Technologia została stworzona przez firmę ART STREFA we współpracy z wiodącymi polskimi jednostkami naukowo-badawczymi: Uniwersytetem  Przyrodniczym z Wrocławia, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach oraz Uniwersytetem Opolskim.

Oferujemy modułowe stacje oczyszczania, które mogą być lokowane w sąsiedztwie jezior, stawów, kąpieliski innych zbiorników wodnych. Moduły można dowolnie zestawiać, w zależności od wielkości oczyszczanego zbiornika i specyfiki jego zanieczyszczeń. Nasze stacje mogą być również wykorzystywane na oczyszczalniach ścieków, w końcowej fazie procesu technologicznego.