Innowacyjna technologia selektywnego  oczyszczania wód powierzchniowych

p

Najnowsze informacje

Marzec 2023

17 marca wzięliśmy udział w sesji „Zdrowie a gospodarka wodą” w ramach konferencji „Zielona Uczelnia w zielonym mieście”, którą zorganizował Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Partnerami były m.in. MPWiK, Hydropolis, MPK, Koleje Dolnośląskie. Zaproszono nas do rozmów o zagrożeniach zanieczyszczeniami wód powierzchniowych oraz zaprezentowania technologii Ion Art, która może im skutecznie przeciwdziałać.

Technologia oczyszczania wód powierzchniowych ION ART to nowatorska w zastosowaniu i skuteczna w działaniu metoda bazująca na sprawdzonych już wcześniej rozwiązaniach. Znakomicie sprawdza się między innymi podczas usuwania z wody substancji biogennych powodujących uciążliwe zakwity. Technologia została stworzona przez firmę ART STREFA we współpracy z wiodącymi polskimi jednostkami naukowo-badawczymi: Uniwersytetem  Przyrodniczym z Wrocławia, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach oraz Uniwersytetem Opolskim.

Oferujemy modułowe stacje oczyszczania, które mogą być lokowane w sąsiedztwie jezior, stawów, kąpieliski innych zbiorników wodnych. Moduły można dowolnie zestawiać, w zależności od wielkości oczyszczanego zbiornika i specyfiki jego zanieczyszczeń. Nasze stacje mogą być również wykorzystywane na oczyszczalniach ścieków, w końcowej fazie procesu technologicznego.