Innowacyjna technologia selektywnego  oczyszczania wód powierzchniowych

p

Najnowsze informacje

Sierpień 2023

Technologia Ion Art została po raz pierwszy wybrana jako optymalne rozwiązanie do oczyszczenia wód popożarowych zawierających niebezpieczne substancje w tym metale ciężkie.  W ramach działań zmierzających do likwidacji skutków pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie, przeprowadziliśmy prace oczyszczające na cieku wodnym Gęśnik. Polegały one na wypompowaniu z koryta cieku skażonych wód i usunięciu z nich substancji niebezpiecznych. Prace wykonaliśmy na zlecenie Urzędu Miasta Zielona Góra. Oczyszczenie cieku Gęśnik to pierwszy etap działań prowadzonych przez nas w Przylepie. Wkrótce przystąpimy do etapu drugiego, polegającego na oczyszczeniu z substancji niebezpiecznych, w tym głównie metali ciężkich, sąsiadujących z Gęśnikiem stawów.

Technologia oczyszczania wód powierzchniowych ION ART to nowatorska w zastosowaniu i skuteczna w działaniu metoda bazująca na sprawdzonych już wcześniej rozwiązaniach. Znakomicie sprawdza się między innymi podczas usuwania z wody substancji biogennych powodujących uciążliwe zakwity. Technologia została stworzona przez firmę ART STREFA we współpracy z wiodącymi polskimi jednostkami naukowo-badawczymi: Uniwersytetem  Przyrodniczym z Wrocławia, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach oraz Uniwersytetem Opolskim.

Oferujemy modułowe stacje oczyszczania, które mogą być lokowane w sąsiedztwie jezior, stawów, kąpieliski innych zbiorników wodnych. Moduły można dowolnie zestawiać, w zależności od wielkości oczyszczanego zbiornika i specyfiki jego zanieczyszczeń. Nasze stacje mogą być również wykorzystywane na oczyszczalniach ścieków, w końcowej fazie procesu technologicznego.