Informacje i publikacje

Najnowsze informacje

Listopad 2023

Podpisano list intencyjny dotyczący możliwości wykorzystania naszej innowacyjnej technologii na zalewie w Czernicy. W liście sygnowanym przez wójta Gminy Czernica zaznaczono, iż planowane rozwiązania, w szczególności związane ze zautomatyzowanym systemem monitorowania parametrów fizykochemicznych w starorzeczu oraz skutecznego zmniejszenia zagrożenia, mogą przyczynić się do ograniczania skutków zjawisk podobnych do tych jakie wystąpiły
w latach 2022 i 2023 na Odrze

Pozostałe informacje
Sierpień 2023

Technologia Ion Art została po raz pierwszy wybrana jako optymalne rozwiązanie do oczyszczenia wód popożarowych zawierających niebezpieczne substancje w tym metale ciężkie.  W ramach działań zmierzających do likwidacji skutków pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie, przeprowadziliśmy prace oczyszczające na cieku wodnym Gęśnik. Polegały one na wypompowaniu z koryta cieku skażonych wód i usunięciu z nich substancji niebezpiecznych. Prace wykonaliśmy na zlecenie Urzędu Miasta Zielona Góra. Oczyszczenie cieku Gęśnik to pierwszy etap działań prowadzonych przez nas w Przylepie. Wkrótce przystąpimy do etapu drugiego, polegającego na oczyszczeniu z substancji niebezpiecznych, w tym głównie metali ciężkich, sąsiadujących z Gęśnikiem stawów.

Marzec 2023

17 marca wzięliśmy udział w sesji „Zdrowie a gospodarka wodą” w ramach konferencji „Zielona Uczelnia w zielonym mieście”, którą zorganizował Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Partnerami były m.in. MPWiK, Hydropolis, MPK, Koleje Dolnośląskie. Zaproszono nas do rozmów o zagrożeniach zanieczyszczeniami wód powierzchniowych oraz zaprezentowania technologii Ion Art, która może im skutecznie przeciwdziałać

Grudzień 2022

Podpisaliśmy List intencyjny dotyczący współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie upowszechniania idei 3W. Zyskaliśmy silnego partnera i możliwość współpracy z  jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi zaangażowanymi w nowoczesne technologie ukierunkowane na zrównoważony rozwój.

Listopad 2022

Wzięliśmy udział w Deep Tech Summit 2022. Razem z nami 120 nowych firm, które startowały w konkursie Deep Tech Rising Stars 2022. Wyróżnieniem dla nas był wybór do w grona 15 finalistów na uroczystej Gali Innowatorów.

Październik 2022

Targi i już po targach… Z satysfakcją informujemy, że podczas uroczystej Gali na Wieczorze Branżowym Poleco 2022 nasza firma odebrała Złoty Medal przyznany nam za technologię ION ART.

Październik 2022

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleco 2022, Poznań, 19-21 października 2022. Stoisko ION ART znajdą państwo w pawilonie 7a, boks 33, w godzinach 10-17.

Październik 2022

Kolejny artykuł wykorzystujący nasze prace środowiskowe.

Równolegle nad pracami nad technologią ION ART trwały prace badające skuteczność połączenia tej technologii z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów. Wyniki niektórych prac przeprowadzonych w tym obszarze znalazły się w artykule „Effective microorganisms as a biological water treatment method – eutrophic reservoir restoration case study”, którego autorami są: Paweł Tomczyk, Mirosław Wiatkowski, Jakub Dobrzyński, Paweł Stanisław Wierzchowski, Iryna Kulkova, Barbara Wróbel, Witold Skorulski i Tomasz Kabat.

Wrzesień 2022

W siedzibie Urzędu Gminy Turawa odbyło się Seminarium podsumowujące projekt ZBIORTUR. W obradach uczestniczyli również zaproszeni Goście, wśród nich wojewoda opolski, Pan Sławomir Kłosowski, wojewódzki inspektor ochrony środowiska Pan Wojciech Jarczak, wójt Gminy Turawa Pan Dominik Pikos, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Pani Aleksandra Drescher i inni.

Publikacje

Effective microorganism water treatment method for rapid eutrophic reservoir restoration

Paweł Tomczyk · Paweł Stanisław Wierzchowski · Jakub Dobrzyński · Iryna Kulkova · Barbara Wróbel ·Mirosław Wiatkowski · Alban Kuriqi · Witold Skorulski · Tomasz Kabat · Mirosław Prycik · Łukasz Gruss · Jarosław Drobnik

Field installation of ion exchange technology for purification of retention reservoirs from nitrogen-based nutrient contamination w: Separation and Purification Technology

Piotr Cyganowski, Łukasz Gruss, Witold Skorulski, Tomasz Kabat, Paweł Piszko, Dorota Jermakowicz-Bartkowiak, Krzysztof Pulikowski, Mirosław Wiatkowski

Response of Physicochemical and Microbiological Properties to the Application of Effective Microorganisms in theWater of the Turawa Reservoir
Jakub Dobrzyński, Iryna Kulkova, Paweł Stanisław Wierzchowski, Barbara Wróbel

Identification of catchment areas with nitrogen pollution risk for lowland river water quality
Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska, Maria Strzelczyk, Marek Helis, Anna Paszkiewicz-Jasińska, Łukasz Gruss, Krzysztof Pulikowski, Witold Skorulski

Pozostałe publikacje

Determination of Changes in the Quality of Surface Water in the River—Reservoir System
Łukasz Gruss, Mirosław Wiatkowski, Krzysztof Pulikowski, Andrzej Kłos