Rok 2022 zakończył się dla nas mocnym akcentem. Podpisaliśmy List intencyjny dotyczący współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie upowszechniania idei 3W. Zyskaliśmy silnego partnera i możliwość współpracy z jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi zaangażowanymi w technologie ukierunkowane na zrównoważony rozwój.

3W to zaproponowana przez BGK wizja przyszłości w której jakość życia podnoszona jest dzięki innowacjom w zarządzaniu zasobami wody, wykorzystaniu wodoru w transformacji energetycznej oraz rozwijaniu nowoczesnych technologii wykorzystania węgla poza energetyką. Inauguracja współpracy w ramach 3 W zbiegła się z naszym udziałem w II Kongresie 3W, który odbył się w Crown Plaza Warsaw w Warszawie.