Zainteresowanie naszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie oczyszczania wód powierzchniowych wykazuje coraz więcej podmiotów. Po rozmowach w Gminie Czernica podpisano list intencyjny, dotyczący możliwości wykorzystania na obszarze znajdującego się w biegu Odry zalewu Czernica naszych technologii obejmujących monitoring stanu chemicznego wód oraz system oczyszczania. W liście napisano min. iż planowane rozwiązania, w szczególności związane ze zautomatyzowanym systemem monitorowania parametrów fizykochemicznych w starorzeczu oraz skutecznego zmniejszenia zagrożenia, mogą przyczynić się do ograniczania skutków zjawisk podobnych do tych jakie wystąpiły w 2022 i 2023 roku na Odrze, a które związane były m. in. z zakwitem złotej algi.