Po pożarze hali z odpadami niebezpiecznymi w ostatnich dniach lipca w Przylepie pod Zieloną Górą pojawił się problem zanieczyszczenia wód rzeki Gęśnik i stawów położonych w pobliżu pogorzeliska. Środowisku zagrażały wody pogaśnicze skażone substancjami uwolnionymi z terenu składowiska odpadów w trakcie pożaru i akcji gaśniczej. W tym wypadku działania musiały być nie tylko skuteczne ale i podjęte jak najszybciej. Każda zwłoka w tym wypadku mogła oznaczać niepowetowane straty dla środowiska.

Jesteśmy dumni, że do realizacji tak trudnego zadania władze Zielonej Góry wybrały naszą technologię. Bezzwłocznie przystąpiliśmy do budowy rozwiązań hydrotechnicznych i instalacji pozwalających na usunięcie z wód substancji niebezpiecznych, głównie metali ciężkich. Całość prac podzielono na dwa etapy: pierwszy obejmuje całkowite wypompowanie i oczyszczenie wód cieku Gęśnik a drugi dotyczy usunięcia zanieczyszczeń z wód sąsiadujących z Gęśnikiem stawów